Onderbreek het wachten

Onderbreek het wachten
play
pause
Onderbreek het wachten

Is wachten 't verschil niet meer zien tussen
Maanden en jaren en dagen en nachten

Wachten? Op wie of waarop?
Op het overgaan of op 't ontbreken van klachten?

'k Moe pauzeren, onderbreek het
Wachten totdat er wordt aangeklopt
Wachten totdat 't wachten zelve stopt

Bezig. De mensen zijn druk,
Heeft er 't iemand gezien, 'k ben al jaren afwezig

Nodig, ooit deed ik ertoe
'k Moest er zijn, maar nu ben 'k in de weg, overbodig

'k Moe pauzeren, onderbreek het
Wachten totdat er wordt aangeklopt
Wachten totdat 't wachten zelve stopt

Ik moe naar buiten, a' 'k 't verschil niet meer zie
Tussen spiegels en schermen en deuren en ruiten

Groet de zunne, da z' u nie vergeet,
Dat ze weet da je leeft, da' j' zou willen a' j' zou kunnen

'k Moe pauzeren, onderbreek het
Wachten totdat er wordt aangeklopt
Wachten totdat 't wachten zelve stopt